Tiedotteita

angle-left Avustukset öljylämmityksestä luopumiseen

Avustukset öljylämmityksestä luopumiseksi

Kesäkuussa 2020 hyväksytyssä lisätalousarviossa päätettiin kahdesta uudesta avustuksesta öljylämmityksestä luopumiseen: avustukset pientalojen öljylämmitysjärjestelmän luopumiseksi ja avustukset kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen.

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille voidaan myöntää valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla, lukuun ottamatta fossiilisia polttoaineita käyttäviä rakennuskohtaisia lämmitysjärjestelmiä. Avustusta myönnetään 4 000 euroa pientalon öljylämmitysjärjestelmää kohti, kun pientalossa siirrytään öljylämmityksestä kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun, ja 2 500 euroa pientalon öljylämmitysjärjestelmää kohti, kun pientalossa siirrytään öljylämmityksestä muihin lämmitysjärjestelmiin 

Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka aiheutuvat ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan pientalon öljylämmitysjärjestelmän poistamisesta ja lämmitysmuodon muuttamisesta muihin lämmitysjärjestelmiin, lukuun ottamatta fossiilisia polttoaineita käyttäviä rakennuskohtaisia lämmitysjärjestelmiä. Avustusta myönnetään 4 000 euroa pientalon öljylämmitysjärjestelmää kohti, kun pientalossa siirrytään öljylämmityksestä kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun, ja 2 500 euroa pientalon öljylämmitysjärjestelmää kohti, kun pientalossa siirrytään öljylämmityksestä muihin lämmitysjärjestelmiin. 

Avustushaku avautui syyskuun 2020 alussa. Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen. Avustusta voi hakea niin kauan kuin määrärahaa riittää, kuitenkin enintään syksyyn 2022 asti. Määräraha on 28 670 000 euroa. Avustuksen myöntää koko maassa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Lisätietoa avustuksesta pientaloille: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/avustus-oljylammityksesta-luopumiseksi

Näiden uusien avustusten lisäksi ARA myöntää edelleen energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjauksiin, joista olemme kertoneet enemmän kevään jäsenkirjeessämme. Em. avustuksesta tarkemmin tietoa löytyy ARA:n nettisivuilta.

Lyhyet yhteystiedot, Nurmeksen Lämpö

Nurmeksen Lämpö Oy

Toimisto Kauppatori 3 75500 Nurmes asiakaspalvelu.lampo(at)nurmes.fi
Paavo Haverinen toimitusjohtaja 04010 45951
Seija Puoskari toimistonhoitaja 04010 45952

Lisää yhteystietoja