Lämmöntuotanto1

Lämmöntuotanto

Nurmeksen Lämpö Oy:n lämmöntuotanto tapahtuu kahdessa lämpölaitoksessa, joista toinen sijaitsee Ritoniemessä ja toinen Vinkerlahdessa. Kotimaisten polttoaineiden osuus energiantuontannosta vuonna 2019 oli 99,9 %.

Kaukolämpöverkostoa on rakennettu kaikkiaan yli 54,5 km. Verkosto kattaa Nurmeksen keskustaajaman kokonaan aina Pitkämäeltä Hyvärilään saakka.

Verkoston putkikoko vaihtelee välilla DN 20 - 300.

Lämpölaitokset

Lämpölaitokset

Nurmeksen Lämpö Oy:n päälämpölaitos sijaitsee Ritoniemessä ja se käsittää 10 MW:n kotimaista polttoainetta käyttävän kattilan sekä 8 + 4 MW:n kevytpolttoöljyä käyttävät kattilat. Lisäksi alueella on 4 MW:n BIO-lämpökeskus lämmön talteenottolaitteistolla varustettuna.

Ilmakuva Nurmeksen Lämpö Oy:n päälämpölaitoksesta Ritoniemessä

Vinkerlahden lämpökeskus käsittää 4 MW:n BIO-kattilan lämmön talteenottolaitteistolla sekä 5 + 2 MW:n nestekaasukattilat. Laitos on ollut tuotantokäytössä vuoden 2008 joulukuusta alkaen.

Vinkerlahden lämpökeskus

Käytettävä polttoaine

Käytettävä polttoaine

Kotimaisten polttoaineiden osuus Nurmeksen Lämpö Oy:n energiantuotannosta oli 2019 99,9 %.

Tuotannon polttoaineet jakaantuivat vuonna 2019 seuraavasti:

Turve 4,1 GWH
Puupolttoaineet 73,9 GWh
Kevyt polttoöljy 0,05 GWh
Nestekaasu 0,04 GWh
Yhteensä 78,1 GWh

Polttoaineiden %-osuudet vuosina 2010 - 2016, taulukko

   2010   2011   2012   2013   2014 2015 2016 2017 2018 2019
 Metsähake 21,1  27,3  27,9  24,3  15,6 19,6 21,6 26,4 28,8 27,3
 Puru 28,5  25,1  25,5  28,5  30,5 29,4 26,0 33,3 14,1 16,6
 Kuori 26,0  27,3  22,8  24,8  26,9 25,5 24,9 28,7 11,0 16,4
 Hake teollisuus 14,2  14,2  16,1  17,2  19,2 19,3 20,8 33,3 15,0 13,6
 Turve 5,4  1,9  3,6  2,9  3,6 2,9 3,2 1,0 1,3 4,1
 Öljy 2,9  3,4  3,0  2,1  3,8 3,0 2,3 2,5 0,08 0,05
 Nestekaasu 1,9  0,8  1,1  0,2  0,4 0,3 1,2 0,3 0,2 0,04

Polttoaineen toimittajina toimivat mm:

  • Vapo Oy
  • Binderholz Nordic Oy Nurmeksen Saha
  • KME Oy
  • Oy Teboil Ab