Lämmöntuotanto1

Lämmöntuotanto

Nurmeksen Lämpö Oy:n lämmöntuotanto tapahtuu kahdessa lämpölaitoksessa, joista toinen sijaitsee Ritoniemessä ja toinen Vinkerlahdessa. Kotimaisten polttoaineiden osuus energiantuontannosta vuonna 2019 oli 99,9 %.

Kaukolämpöverkostoa on rakennettu kaikkiaan yli 54,5 km. Verkosto kattaa Nurmeksen keskustaajaman kokonaan aina Pitkämäeltä Hyvärilään saakka.

Verkoston putkikoko vaihtelee välilla DN 20 - 300.

Lämpölaitokset

Lämpölaitokset

Nurmeksen Lämpö Oy:n päälämpölaitos sijaitsee Ritoniemessä ja se käsittää 10 MW:n kotimaista polttoainetta käyttävän kattilan sekä 8 + 4 MW:n kevytpolttoöljyä käyttävät kattilat. Lisäksi alueella on 4 MW:n BIO-lämpökeskus lämmön talteenottolaitteistolla varustettuna.

Ilmakuva Nurmeksen Lämpö Oy:n päälämpölaitoksesta Ritoniemessä

Vinkerlahden lämpökeskus käsittää 4 MW:n BIO-kattilan lämmön talteenottolaitteistolla sekä 5 + 2 MW:n nestekaasukattilat. Laitos on ollut tuotantokäytössä vuoden 2008 joulukuusta alkaen.

Vinkerlahden lämpökeskus

Käytettävä polttoaine

Käytettävä polttoaine 2022

Kotimaisten polttoaineiden osuus Nurmeksen Lämpö Oy:n energiantuotannosta oli 99,95 %.

Tuotannon polttoaineet jakaantuivat Nurmeksessa seuraavasti:

Turve 3,23 GWh
Puupolttoaineet 69,3 GWh
Kevyt polttoöljy 0,005 GWh
Nestekaasu 0,03 GWh
Yhteensä 72,5 GWh

Päästökerroin 17,96 g/kWh

 

Valtimon taajamassa tuotanto jakautui seuraavasti:

Metsähake 8217,6 GWh (98,95 %)

Kevyt polttoöljy 270,9 GWh (3,19 %)

 

 

 

Polttoaineen toimittajina toimivat mm:

  • Vapo Oy
  • Binderholz Nordic Oy Nurmeksen Saha
  • KME Oy